Několik let se pohybujeme v prostředí běhů a běžeckých závodů. Z organizačních úspěchů můžeme jmenovat především závod 2HRADY, který vyrostl za čtyři roky natolik, že se jeho 5. ročník běžel jako Mistrovství České republiky veteránů. Po sportovní stránce je to jeden z nejlépe obsazených běhů do vrchu u nás. Jeho technické zabezpečení jsme zvládli bez problémů.

Naše zkušenosti a práci jsme se rozhodli zoficiálnit a v roce 2015 tak vznikla společnost Prima běhy, s.r.o., která nabízí tři základní produkty z oblasti pořádání sportovních akcí – zajištění přihlášek, časomíry a kompletní organizaci závodu. Pro měření používáme nejmodernější RFID technologii s čipy ve startovním čísle. Více si o našich službách přečtete zde

Hned v prvním roce naší činnosti se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci s UJEP Běh kampusem, netradiční závod na 40 minut + 1 kolo. Videoreportáž z Běhu kampusem 2015.

Pocházíme ze severních Čech a tak se články na našem webu budou zabývat především závody v okolí Ústí nad Labem. Společnost svými službami však pokrývá celou Českou republiku.

Podporujeme běhy na severu Čech, vedeme jejich statistiky, pořádáme výběhy, přinášíme reportáže s fotografiemi, technicky zdarma zabezpečujeme charitativní běhy.

Každý týden si na našem webu můžete přečíst aspoň jednu reportáž či článek o běžeckých závodech. Jedním z našich cílů je živý běžecký web s fokusem na výše zmíněný region a významné celorepublikové akce. 

Liba
Líba Jednatelka

Běhá rekreačně několik let, nejraději závody mezi pětkou a desítkou. V oblibě má trasy v lesích kolem Bezdězu, Máchova jezera a Sosnové. Cílem běhání je radost z pohybu a přírody.

Stará se o finance, účetnictví, vedení všech agend a statistik.

Honza
Honza Technický specialista

Běhá rekreačně několik let, pokud zrovna neléčí zraněné koleno. Nejoblíbenější trasa je 10km, momentálně ladí formu na půlmaratony.

Stará se, aby vše fungovalo. Od webu až po zajištění měření času.

Jarda
Jarda Sportovní poradce a publicista

Běhá od dětských let, v poslední době patří na závodech k těm, kteří si trať vychutnávají nejdéle. Publikuje na několika běžeckých webech, nejčastěji na rungo.cz.

Vyjadřuje se k trasám, organizaci, zpracovává pořadatelské manuály.