Služby

Naše služby jsou navázány na sportovní informační systém PRIMARUN, který umožňuje kvalitní a profesionální řízení sportovních akcí. Vzhledem ke struktuře poptávek jsme rozdělili naše služby do tří hlavních kategorií: Časomíra; Přihlášky a registrace; Pořadatel. V případě specifik či individuálních požadavků Vám rádi zpracujeme nabídku na míru. Napište nám.

Ceník služeb na rok 2019

Přehledová tabulka, kde je rozsah služeb jasně vydefinován ve struktuře, kterou vydal Český atletický svaz (ČAS) pro běhy mimo dráhu. 

Služby Prima běhy – přehledová tabulka

Normy běhů mimo dráhu podle Českého atletického svazu

Videoreference

Facebook Prima běhy

Fotogalerie Prima běhy 

Časomíra

Tato služba Vám zajistí kompletně technickou stránku závodu. Tisk startovních čísel s čipem, zajištění celého startovní/cílového prostoru (nafukovací startovní brána, zábrany, stan s registračním místem, cílová kamera, vizualizace výsledků průběžných/celkových, rozesílání výsledků SMS zprávou, tisky a elektronická podoba výsledkových listin), měření času (skutečný i reálný) moderní UHF RFID technologií.

Službu lze volitelně rozšířit např. o zpracování mapy závodu, ozvučení startovního/cílového prostoru a moderátora, stupně vítězů apod.     

Službu Časomíra je vhodné kombinovat se službou Přihlášky a registrace. Získáte tak komplexní servis od přihlašování účastníků až po zveřejnění výsledkových listin. Propagace Vašeho závodu bude navíc na našem webu a webu společnosti Ticketportal.

Přihlášky a registrace

Vyhněte se hotovostním transakcím a zjednodušte si proces platby startovného a registraci. Zajistíme profesionální a bezpečný systém přihlášek a plateb s širokou možností platebních nástrojů ve spolupráci s firmou Ticketportal. Každý účastník bude mít doklad o zaplacení s čárovým kódem, který si vytiskne doma, nebo bude mít jen uložený v mobilním zařízení. Startovní listina bude on-line k dispozici na našich stránkách (popřípadě poskytneme rozhraní pro web Vašeho závodu) po celou dobu přihlašování. Kompletní startovní listinu zašleme časomíře těsně po uzávěrce přihlášek. Na místě zajistíme rychlou registraci účastníků pomocí čtečky čárových kódů. Naše společnost je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů v oblasti nakládání s osobními údaji a pořizování audiovizuálních záznamů. S daty účastníků je tak nakládáno přesně podle platné legislativy.

Pořadatel

Uspořádáme pro Vás běžecký závod na míru libovolného formátu. U veřejných závodů by mělo dojít k domluvě do listopadu roku předcházejícímu roku konání závodu tak, aby byl čas na jednání s vlastníky pozemků a zařazení do termínovky. U privátních akcí minimálně měsíc předem. 

Rozsah služeb je patrný v přehledové tabulce našich služeb v levém sloupci na této stránce. Porovnejte rozsah našich služeb se standardy Českého atletického svazu. Nabídku Vám připravíme na míru, podle požadovaného rozsahu závodu. Nebojte se nás kontaktovat, provedeme s Vámi zdarma základní konzultaci, která Vás k ničemu nezavazuje. Pokud našich služeb budete chtít využít, vypracujeme Vám manuál závodu s přesnými časovými i materiálními rozpisy. Pomůžeme Vám zviditelnit se ve velkém množství závodů.